Produkcja cykliczna ( średnioseryjna )to rozwinięcie produkcji małoseryjnej o cykle produkcyjne, dzięki czemu
możliwa jest produkcja produktów gotowych nawet do 2000 sztuk i więcej.

Podobnie jak w produkcji małoseryjnej materiałem który używamy jest tworzywo poliuretanowe o różnych
twardościach i własnościach mechanicznych w technologii vacuum casting.

W produkcji cyklicznej jeszcze bardziej widoczna jest oszczędność podczas przygotowania produkcji.
Pominięcie procesu przygotowania bardzo drogiej stalowej formy wtryskowej a także pominięcie
konieczności wykorzystania maszyn wtryskowych i całej linii wtryskowej sprawia że produkt końcowy
i jego proporcjonalna wartość wytworzenia staje się bardzo atrakcyjną formą produkcji masowej.

Dzięki nam możliwe jest wprowadzenie na rynek produktów bez ponoszenia dużych kosztów początkowych
i konieczności produkowania relatywnie wielkich ilości i ponoszenia w związku z tym wysokich nakładów
pracy i magazynowania.